TRUNG QUỐC Kiểm soát truy cập thẻ RFID và mã QR Máy đọc kiểm soát truy cập mã QR với USB, RS232 hoặc giao diện TCP/IP

Kiểm soát truy cập thẻ RFID và mã QR Máy đọc kiểm soát truy cập mã QR với USB, RS232 hoặc giao diện TCP/IP

Tần số: Mã 125KHz + 13,56Mhz + QR
Giao tiếp: Wiegand 26/34bit & RS485
phương pháp nhận dạng: Mã QR thẻ ID thẻ NFC thẻ
TRUNG QUỐC Thẻ RFID 1D và 2D máy đọc kiểm soát truy cập mã QR với USB, RS232 hoặc giao diện TCP/IP

Thẻ RFID 1D và 2D máy đọc kiểm soát truy cập mã QR với USB, RS232 hoặc giao diện TCP/IP

Tên sản phẩm: Máy đọc thẻ QR / RFID với cổng USB
phương pháp nhận dạng: Mã QR/thẻ lC/thẻ lD/thẻ NFC
Chế độ giao tiếp: Wiegand/USB/RS232/RS485
1