TRUNG QUỐC Rfid Dày Mango Em Id Card Màu trắng 125khz Vỏ sò Em4100 Tk4100

Rfid Dày Mango Em Id Card Màu trắng 125khz Vỏ sò Em4100 Tk4100

Mô hình: Thẻ nhận dạng EM4100/TK4100
tần số hoạt động: 125khz
Công suất: 1 Kbyte EEPROM (có sẵn 768 byte miễn phí)
TRUNG QUỐC EM4100 TK4100 125khz Rfid  ID Keyfob

EM4100 TK4100 125khz Rfid ID Keyfob

Người mẫu: Thẻ RFID Key Fob Token Ring Proximity Chip ID
Thẻ mỏng ID: Độ dày 0,8mm
Kích thước: 86 x 54x 0,8 mm
1