TRUNG QUỐC Khóa điện từ U cho cửa kính 150kg / 270kg / 300kg Lực giữ

Khóa điện từ U cho cửa kính 150kg / 270kg / 300kg Lực giữ

Tính năng: Cửa trong phường
Vật chất: Nhôm cường độ cao, Sandblast Hoàn thành
Thích hợp: Cửa kính không khung
TRUNG QUỐC Khóa kim loại hình chữ Z Khóa điện từ cho cửa lùa 150kg / 270kg / 300kg / 500kg

Khóa kim loại hình chữ Z Khóa điện từ cho cửa lùa 150kg / 270kg / 300kg / 500kg

Mô hình: Giá đỡ ZL
Vật chất: Nhôm cường độ cao, Sandblast Hoàn thành
Thích hợp: Cửa gỗ / kim loại / cửa hẹp
TRUNG QUỐC L Khung làm việc Khóa EM Khóa cửa điện từ cho hệ thống kiểm soát truy cập

L Khung làm việc Khóa EM Khóa cửa điện từ cho hệ thống kiểm soát truy cập

Tính năng: Giá đỡ chữ L đa chức năng dành cho cửa bảng điều khiển hẹp
Vật chất: Nhôm cường độ cao, Sandblast Hoàn thành
Thích hợp: Cửa cuốn
1