Giấy chứng nhận

  • TRUNG QUỐC VANSHUI ENTERPRISE COMPANY LIMITED Chứng chỉ
    CE
  • TRUNG QUỐC VANSHUI ENTERPRISE COMPANY LIMITED Chứng chỉ
    NCC
  • TRUNG QUỐC VANSHUI ENTERPRISE COMPANY LIMITED Chứng chỉ
    NCC

QC Hồ sơ

Dựa trên triết lý "liên kết để chiến thắng, cùng nhau giành lấy tương lai", chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao và dịch vụ cá nhân:

 

1. Quản lý chất lượng toàn diện (TQM)

2. Chương trình cải tiến liên tục

3. Chương trình đào tạo nhân viên

4. Tích hợp theo chiều dọc của các quy trình

5. Đầu tư vào thiết bị kiểm soát chất lượng mới nhất

6. Các chương trình ưu đãi chất lượng

7. Cam kết của tổ chức đối với chất lượng

 

 

Để lại lời nhắn